Diabetes mellitus

Onze praktijk en diabetes
In onze praktijk bieden wij mensen met diabetes zo goed mogelijke begeleiding. Onze praktijkondersteuner/assistente Marijke, is hiervoor speciaal opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts.

Diabetesspreekuur
Voor iemand met diabetes is het belangrijk bepaalde adviezen met betrekking tot voeding en beweging op te volgen. Ook is het van belang dat er adequaat gehandeld wordt bijvoorbeeld tijdens ziekte, reizen e.d. en het juiste gebruik van tabletten en/of insuline en materialen (bijvoorbeeld de bloedglucosemeter en/of insulinepen).

Wat kunt u verwachten?
Als u diabetes mellitus heeft, kunt naar dit spreekuur verwezen worden door uw huisarts. Drie keer per jaar bezoekt u dit speciale spreekuur bij de assistente en één maal per jaar bezoekt u uw eigen huisarts. De informatie van het diabetesspreekuur wordt teruggemeld aan uw eigen huisarts, zodat uw huisarts voortdurend op de hoogte blijft.  Zo nodig verwijzen we u door naar een podotherapeut of diëtiste.

Wat is het nut voor de patient?
Door streefwaarden, of uiterst haalbare waarden voor glucose, lipiden en bloeddruk te bereiken is het mogelijk om complicaties te voorkomen of uit te stellen. De begeleiding richt zich op het vergroten van ziekte inzicht en het bevorderen van zelfmanagement en therapietrouw. Zo werken we samen met de diabetespatiënt aan verbetering van de kwaliteit van leven.

Meer weten over diabetes?
Klik hier voor meer informatie.