Bevolkingsonderzoeken

Landelijke bevolkingsonderzoeken
De Rijksoverheid biedt de bevolkingsonderzoeken uit het Nationaal Programma voor Bevolkingsonderzoek gratis aan. Alle mensen die tot de doelgroep behoren krijgen een oproep. De deelname is vrijwillig.
Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) coördineert de bevolkingsonderzoeken.

 Onze praktijk en bevolkingsonderzoeken
Sommige onderzoeken, zoals het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (het uitstrijkje),  voeren wij zelf uit. Van andere bevolkingsonderzoeken krijgen wij alleen de uitslag. Als hiervoor reden is, nemen wij altijd contact op met de patiënt

Klik op onderstaand het bevolkingsonderzoek waarover u meer wilt weten: