Telefonisch spreekuur

De huisartsen houden elke dag een telefonisch spreekuur.

Het telefonisch spreekuur is bedoeld voor:

  • uitslagen van onderzoeken  
  • korte vragen waarvan u het idee heeft dat er geen consult nodig is.

U kunt een een telefonisch consult afspreken via de assistente (0182-521924). Uw huisarts belt u dan terug in de 2e helft van de morgen.

Voor het maken van een afspraak zullen de assistentes vragen naar de reden van uw contact. De assistentes zijn daarvoor opgeleid en doen dat om zo goed mogelijk in te schatten wat de aard en spoedeisendheid zijn van uw eventuele klachten. Daarbij kan de assistente bepalen of u door de huisarts, door de assistente of door de praktijkverpleegkundige geholpen kan worden.

Uiteraard zijn de assistentes (net als de huisartsen) verplicht vertrouweliljk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?
Een afspraak duurt 10 minuten. Denkt u dat u meer tijd nodig heeft? Geef het aan bij het maken van de afspraak, dan houden we er rekening mee in onze agenda.